Tel/Fax: +420 487 823 911

kdk eko izol
kdk eko izol
kdk eko izol

Odborné práce

Nabízíme vypracování projektové dokumentace rekonstrukce střechy, provedení sondy, tahové zkoušky či tepelně-technického výpočtu pro zateplení střechy. Součástí rekonstrukce střechy může být instalace nové vodorovné hromosvodové soustavy včetně mimořádné revize.